Regulamin sklepu

Regulamin zakupów

Niniejszy Regulamin ustanawia się na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). oraz art. 8 i nast. ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827 z późn. zm.) Niniejszy Regulamin jest udostępniony Klientowi nieodpłatnie za pośrednictwem Sklepu, co zapewnia możliwość zapoznania się z jego treścią przed zawarciem umowy.

Sklep internetowy  prowadzony jest przez firmę:

OMBRA – Danuta Molak
ul.Główna 51e
05-502 Jazgarzew
Nip 1230137335
Regon

Tel 696487199
Tel/fax 227362148
Mail biuro@ombra.pl

ZAMÓWIENIA I REALIZACJA

 1. Klientem sklepu OMBRA.PL mogą być wyłącznie osoby pełnoletnie.
 2. Ponieważ sprzedajemy towar jedynie ,,na wymiar” , w większości przypadków umieszczamy w sklepie gotowe zestawy przysłon okiennych, których parametry (wymiar, kolor, wariant itd.) są wcześniej uzgodnione z klientem (mailowo lub telefonicznie). Unikamy w ten sposób ewentualnych błędów pomiarowych wynikających z różnorodności systemów okiennych lub warunków zabudowy w której mają być powieszone produkty.W sklepie znajdują się także produkty w stałej ofercie. Można zamówić je za kaucją. Są to kompletne zestawy wzorników rożnych produktów. Są to produkty, które ułatwiają wybór kolorów i tkanin produktów dostępnych na zamówienie, pomagają one uniknąć rozczarować związanych z różnicami kolorystycznymi wynikającymi z różnych kalibracji monitorów.
 3. Zamówienia na stronie www.ombra.pl można składać 24 godziny na dobę.
  Klient składa zamówienie e-mailowo, wskazując na produkt (lub zestaw produktów przygotowany specjalnie dla niego), oraz podając numer oferty, którą jest zainteresowany. Produkt przygotowany na bazie wcześniejszej korespondencji zostaje wprowadzony do sklepu internetowego. Od tej chwili produkt jest dostępny w sklepie internetowym.
  Wybrany produkt zostaje zamówiony za pomocą opcji „DO KOSZYKA”, a następnie w części „ZAMÓWIENIE” klient, wskazuje adres odbioru i formy płatności za zamówienie.
  Realizacja zamówienia i wysyłka następuje po opłaceniu zamówienia wybraną formą płatności.
 4. Zakupy w sklepie OMBRA.Pl nie wymagają rejestracji.
 5. Składając zamówienie, klient zawiera umowę sprzedaży zamawianych towarów ze Sklepem Internetowym OMBRA.PL
 6. Podczas składania zamówienia w sklepie, Klient wskazuje:
  1. zamawiany towar lub towary, jego(ich) konfigurację i ilość sztuk
  2. adres, na jaki ma być dostarczony towar
  3. uwagi: np. adres na jaki ma zostać wystawiona faktura, specjalne warunki zamówienia itp.
  4. sposób płatności
  5. dane kontaktowe: numery telefonów, fax i email
 7. Po złożeniu zamówienia generowany jest unikatowy NUMER ZAMÓWIENIA, który w jednoznaczny sposób identyfikuje zamówienie. Numer ten jest niezbędny do dokonania płatności za zamówiony towar oraz jest pomocny w kontaktach z Działem Obsługi Klienta.
 8. W przypadku chęci zamówienia większej ilości (hurtowej) zachęcamy do kontaktu telefonicznego 696487199 lub mailowego biuro@ombra.pl
 9. Dostawa zamówionego towaru zostanie zrealizowana tylko wtedy, kiedy zamawiany towar znajduje się w magazynie Sklepu Internetowego OMBRA.PL oraz możliwa jest wybrana przez Klienta konfiguracja (warunki techniczne). Wszystkie dostępne opcje na chwile wystawienia produktu na zamówienie są omawiane z klientem podczas korespondencji mailowej i/lub telefonicznej.
 10. Zamówienie jest realizowane na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu.
 11. Realizacja zamówienia rozpoczyna się w chwili otrzymania płatności na konto Sklepu Internetowego OMBRA.PL i skutecznym potwierdzeniu zamówienia u Klienta (telefonicznie lub mailowo).
 12. OMBRA.PL sklep , nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostarczeniu zamówionego towaru lub realizacji zamówienia, wynikające z błędnie podanego przez Klienta lub niedokładnego adresu dostawy.
 13. Jeśli z przyczyn nie zależnych od sklepu OMBRA.PL np.brak w magazynie komponentów potrzebnych do realizacji zamówienia Klienta lub niemożliwością wykonania wybranej konfiguracji, skontaktujemy się z Państwem telefonicznie lub mailowo (na dane podane w zamówieniu) w celu uzgodnienia dalszego przebiegu realizacji zamówienia.
 14. Klient, w sytuacji opisanej w poprzednim punkcie, w zależności od sytuacji może:
  1. zrezygnować z realizacji zamówienia w całości
  2. wyrazić zgodę na wydłużenie czasu oczekiwania na realizację całego zamówienia
  3. podzielić zamówienie na mniejsze
  4. wyrazić zgodę na modyfikację konfiguracji zamówionych towarów
 15. W przypadku podzielenia zamówienia spowodowanego brakiem produktów w magazynie, Klient ponosi tylko koszty dostarczenia pierwszej przesyłki. Koszty dostarczenia pozostałych przesyłek wynikających z nowych zamówień powstałych z podzielenia zamówienia pierwotnego, ponosi Sklep internetowy OMBRA.PL
 16. W sytuacji niemożliwości skontaktowania z Klientem lub braku odpowiedzi w terminie 48 godzin, co do dalszego postępowania w sprawie zamówienia, Sklep Internetowy OMBRA.PL w zależności od sytuacji może:
  1. zrealizować zamówienie Klienta w całości z wydłużeniem czasu dostawy
  2. zrealizować zamówienie Klienta w całości po podzieleniu zamówienia na kilka zamówień według czasu dostępności towaru i według swego uznania
  3. zrealizować zamówienie Klienta częściowo i dostarczyć towar, który jest w momencie realizacji zamówienia dostępny w Magazynie Centralnym, a pozostałą część zamówienia anulować
  4. anulować zamówienie Klienta w całości
  5. wstrzymać realizację zamówienia do czasu kontaktu z klientem

WARTOSĆ ZAMÓWIENIA

 1. Sklep Internetowy OMBRA.PL zamieszcza informacje na temat swojej oferty na stronie www.ombra.pl i oferuje towary znajdujące się w bazie sklepu
 2. Ceny na stronie Sklepu Internetowego OMBRA.PL :
  1. zawierają podatek VAT i podawane są w złotych polskich
  2. zamieszczone przy oferowanym produkcie nie zawierają informacji na temat kosztów przesyłki
 3. Ceną wiążącą i ostateczną jest cena produktu podana na stronie Sklepu Internetowego OMBRA.PL przy produkcie w chwili składania zamówienia przez Klienta
 4. W przypadku zmiany konfiguracji danego produktu po złożeniu zamówienia Sklep OMBRA.PL zastrzega sobie prawo do zmiany ceny
 5. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia przedstawiana jest na stronie sklepu OMBRA.PL, po dokonaniu przez Klienta wyboru formy dostawy zamówienia i formy płatności
 6. Sklep Internetowy OMBRA.PL zastrzega sobie prawo do dokonania na bieżąco i bez uprzedzenia zmian w cenach towarów znajdujących się w ofercie oraz przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży
 7. W przypadku zmiany ceny spowodowanej zmianą konfiguracji Klient zostanie uprzedzony o tym fakcie przed przystąpieniem do realizacji zamówienia

ZMIANY W ZAMÓWIENIU

 1. Klient może dokonywać zmian w zamówieniu, do momentu przystąpienia do realizacji zamówienia.
 2. Ponieważ produkty w sklepie OMBRA.PL produkowane są na indywidualne zlecenie Klienta nie ma możliwości anulowania lub zmiany zamówienia po rozpoczęciu procesu produkcyjnego
 3. Zmian można dokonać wyłącznie kontaktując się z Działem Obsługi Klienta telefonicznie (+48 696487199) bądź mailowo: biuro@ombra.pl
 4. Zmiany mogą dotyczyć rezygnacji z całości zamówienia. Jeżeli zapłata za towar została dokonana z góry to zwrot należności nastąpi na konto Klienta, z którego płatność została dokonana w ciągu 14 dni roboczych. Jeśli płatność z góry nastąpiła za pośrednictwem płatności on-line, klient jest zobowiązany do podania numeru konta, na które ma zostać zwrócona kwota.
  Jeżeli Klient nie posiada własnego konta bankowego należność zostanie zwrócona przekazem pocztowym.

DOSTAWA ZAMÓWIENIA

 1. Termin realizacji zamówienia wynosi do 10 dni roboczych. Jest to orientacyjny czas liczony od momentu przyjęcia zamówienia do realizacji do chwili przekazania zamówienia do wysłania przez Firmę Kurierską. Czas realizacji całego zamówienia jest podawany z uwzględnieniem terminu skompletowania wszystkich zamówionych towarów.
 2. Zamówienie będzie dostarczone za pośrednictwem Firmy Kurierskiej pod wskazany w formularzu zamówieniowym adres pocztowy
 3. Istnieje możliwość odbioru zamówionego towaru osobiście – bezpośrednio w sklepie stacjonarnym. Opcja dostępna w sklepie. Wybierając ją należy skonsultować termin odbioru z Działem Obsługi Klienta, kontaktując się telefonicznie lub za pośrednictwem wiadomości e-mail.
 4. Dokładny koszt dostawy jest określony w części „KOSZYK”
 5. Czas dostawy wynosi ok. 1 – 2 dni robocze
 6. Sklep Internetowy OMBRA.PL nie ponosi odpowiedzialności za wydłużony czas dostawy zawiniony przez Firmę Kurierską

PŁATNOŚĆ ZA ZAMÓWIENIA

 1. Zapłaty za towar, który ma być dostarczony można dokonać osobiście gotówką, kartą, przelewem bankowym, przelewem elektronicznym lub przekazem pocztowym
 2. Płatności można dokonać:
  • kartami płatniczymi: VISA, MasterCard, Diners Club International, JCB
  • poprzez płatności on-line (przelewy24)
  • tradycyjnym przelewem bankowym
 3. Realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po zakończeniu przez Klienta procesu składania zamówienia w Sklepie Internetowym OMBRA.PL i wpływie płatności na konto wskazane podczas zamówienia.
 4. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem przelewy24.pl
 5. Szczegółowe informacje na temat realizacji płatności, zabezpieczeń oraz zasad przetwarzania i przechowywania danych uzyskanych w procesie płatności znajdują się na stronie przelewy24.pl

GWARANCJA i REKLAMACJE

REKLAMACJE WAD JAWNYCH

 1. Reklamacje należy składać na adres : biuro@ombra.pl powołując się na nr zamówieniaktórego dotyczy reklamacja.W treści wiadomości prosimy własnymi słowami opisać problem, dobrze jest też dołączyć kilka zdjęć.
 2. Reklamacje nie obejmują napraw uszkodzeń spowodowanych przez nieprawidłową eksploatację i/lub montaż
 3. W przypadku uznania reklamacji ,Dostawca obowiązany jest według własnego wyboru do :naprawy reklamowanych wyrobów bądź ich wymiany na nowe wolne od wad, w terminie 14 dni roboczych, liczonych od daty uznania reklamacji
 4. Odbiorca jest zobligowany do dokładnego obejrzenia towaru odbieranego za pośrednictwem kuriera w jego obecności. W przypadku uszkodzeń towaru w transporcie należy wypisać protokół uszkodzenia który będzie podstawą reklamacji dla Dostawcy.
 5. Wady widoczne winy być reklamowane w ciągu 7 dni roboczych od daty zakupu (dostawy )
 6. W przypadku zamówienia wyrobu indywidualnego przekraczającego gabaryty określone w tabelach norm produkcyjnych systemów, zamawiający traci uprawnienia z tytułu gwarancji. Jednocześnie Dostawca jest zobowiązany do poinformowania Odbiorcy iż zamówienie jest ponadnormatywne przed jego złożeniem.

GWARANCJA

 1. Dostawca udziela Odbiorcy (Kupującemu) 24 miesięcznej na dostarczone wyroby licząc od daty dostawy produktu zakupionego w sklepie internetowym OMBRA.PL
 2. Odbiorca (Kupujący) jest zobowiązany do dostarczenia Dostawcy reklamowane wyroby do siedzimy firmy OMBRA w terminie jak najkrótszym od stwierdzenia wady. Przesyłkę należy właściwie zabezpieczyć i oznakować .Koszty przesyłki pozostają po stronie Dostawcy (zwracamy koszty po zakończeniu sprawy – prosimy nie przysyłać paczek na koszt odbiorcy lub za pobraniem). W przypadku gdy reklamacja nie zostanie uznana Dostawca zastrzega sobie prawo do nie zwracania kosztów przesyłki
 3. Dostawca jest zobowiązany do dostarczenia do Odbiorcy obsłużonej reklamacji na własny koszt po wypełnieniu zasad reklamacji (opisane w akapicie REKLAMCJE WAD JAWNYCH)
 4. Gwarancja nie obejmuje :
  • wszelkich uszkodzeń powstałych z winy Kupującego lub w sposób , za które Kupujący ponosi odpowiedzialność oraz osób trzecich
  • efektów naturalnego zużycia wyrobu (przede wszystkim zużycia elementów mechanicznych wyrobów i sznurków ,a także wynikające z eksploatacji naturalnego zużycia w postaci śladów pozostawionych na profilach listwach drewnianych itp.)
  • odbarwień oraz innych zmian właściwości powierzchni elementów , spowodowane działaniem czynników atmosferycznych jak również wszelkich odkształceń oraz różnic w kolorystyce między katlogiem/próbnikiem/zdjęciem a rzeczywistym wyborem.Część wyrobów produkowane jest z naturalnych materiałów jak np. drewno którego standardy tolerancji kształtu rozmiaru i koloru jest zawarte są w PN-EN 13120:2010.
  • uszkodzeń mechanicznych i wywołanych nimi wad
  • uszkodzeń wynikłych z eksploatacji niezgodnej z przeznaczeniem i zaleceniami Dostawcy , dotyczącymi zarówno montażu i obsługi jak i konserwacji
  • uszkodzeń wynikłych ze zdarzeń losowych (powódż , pożar , uderzenie pioruna itd.)
  • czynności ze strony Dostawcy polegających na konserwacji i czyszczeniu wyrobów oraz wymianę bezpieczników, baterii oraz elementów zużywających się podczas eksploatacji w sposób naturalny , takich jak sznurki taśmy przelotki itd.
  • wyrobów o wymiarach przekraczających maksymalne wymiary określonych w specyfikacji systemów.
  • wyrobów przecenionych lub sprzedanych jako niepełnowartościowe

ZWROTY (odstąpienie od umowy)

 1. Zgodnie z ustawą z 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827 z późn. zm.) Klient będący konsumentem, tj. osobą fizyczną, dokonującą zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, może odstąpić od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki. Konsument powinien złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz dokonać zwrotu towaru do Sklepu. W celu złożenia oświadczenia o odstąpieniu Konsument może skorzystać z formularza odstąpienia od umowy zamieszczonego na stronie Sklepu, w zakładce Zwrot towaru. Termin uważa się za zachowany jeżeli Konsument wyśle oświadczenie o odstąpieniu w formie pisemnej na adres Sklepu najpóźniej w ostatnim dniu 14-dniowego okresu. Sklep po wpłynięciu oświadczenia o odstąpienia potwierdzi niezwłocznie wpływ przez wysłanie informacji na adres poczty internetowej Konsumenta.
 2. Towary powinny być zwrócone w stanie niezmienionym chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu, tj. Konsument powinien postępować z towarem mając na uwadze, konieczność jego ewentualnego, późniejszego zwrotu. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 3. Prawo Konsumenta do odstąpienia od umowy nie przysługuje, jeżeli:
  1. zawarto umowę o świadczenie usług i została ona w pełni wykonana za wyraźną zgodą Klienta, który został poinformowany przez rozpoczęciem świadczenia, że utraci prawo odstąpienia od umowy po jej wykonaniu;
  2. przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  3. Konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy.
 4. Zwracany towar należy odesłać najpóźniej w ciągu 14 dni od odstąpienia od umowy wraz z oświadczeniem o zwrocie na adres: Domondo, ul. B. Chrobrego 133A, 87-100, Toruń.
 5. Sklep dokonuje zwrotu należności za zwrócony towar niezwłocznie (nie później niż w terminie 14 (czternastu dni)), z zastrzeżeniem zasad opisanych w części VIII regulaminu „Zwrot należności”.
 6. Koszt zwrotu towaru obciążają Konsumenta, jeżeli ten wykonuje umowne prawo odstąpienia od umowy sprzedaży, z wyjątkiem sytuacji, gdy zwrot odbywa się z powodu niezgodności dostarczonych produktów w stosunku do Zamówienia lub w przypadku produktu uszkodzonego.

Dane osobowe

 1. Dokonując zakupów w Sklepie Internetowym OMBRA.PL Klient wyraża jednocześnie zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie Sklepu Internetowego OMBRA.PL oraz na ich przetwarzanie do celów marketingowych.
 2. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. „O ochronie danych osobowych” (Dz.U. Nr 133 poz. 883) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
 3. Zgodne z ww. Ustawą, Klienci Sklepu internetowego OMBRA.PL mają prawo do wglądu do swoich danych osobowych, ich modyfikowania oraz usunięcia.
 4. Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia zrealizowanie zamówienia Klienta przez Sklep Internetowy OMBRA.PL
 5. Dane osobowe znajdujące się w bazie danych Sklepu Internetowego OMBRA.PL nie są przekazywane podmiotom nie uczestniczącym w realizacji zamówienia.
 6. Zaprzestanie przechowywania danych osobowych odbiorców przesyłek następuje po dostarczeniu przesyłki, po rozpatrzeniu reklamacji, bądź po upływie terminu w jakim reklamacja może być rozpatrzona, chyba że Klient wyrazi zgodę na zachowanie przez OMBRA.PL jego danych osobowych po upływie wyżej wymienionych terminów.

Postanowienia końcowe

 1. Obecność produktu i jego konfiguratora w cenniku Sklepu Internetowego OMBRA.PL nie oznacza dostępności towarowej i możliwości realizacji zamówienia.
 2. Konfigurator produktu umożliwia wybranie konfiguracji, jednak z przyczyn technicznych nie wszystkie wybrane przez Klienta konfiguracje mogą zostać zrealizowane – w takim wypadku Klient zostanie powiadomiony o tym fakcie w trakcie potwierdzenia zamówienia przez Sklep Internetowy OMBRA.PL
 3. Sklep Internetowy OMBRA.PL nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez serwery pocztowe przesyłania wiadomości na adres email wskazany przez Klienta w zamówieniu oraz za usuwanie i blokowanie emaili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze Klienta (filtry antyspamowe).
 4. Różnice wynikające z indywidualnych ustawień komputera Klienta (kolor, proporcje, itd.) nie mogą być podstawą reklamacji i zwrotu zakupionego towaru w Sklepie Internetowym OMBRA.PL. Aby uniknąć takich sytuacji istnieje możliwość zamówienia za kaucją próbników kolorów – w tej sprawie prosimy o kontakt z Działem Obsługi Klienta OMBRA.PL tel 696487199 lub biuro@ombra.pl
 5. Sklep Internetowy OMBRA.PL dokłada należytej staranności, aby treść oferty sprzedaży towarów jak najdokładniej odpowiadała rzeczywistości. Z uwagi na możliwość wystąpienia błędów podczas dokonywanej aktualizacji (np. zdjęć, cen, konfiguracji, itd.) – ewentualne rozbieżności zostaną skorygowane w trakcie potwierdzenia zamówienia przez Sklep Internetowy OMBRA.PL
 6. Ceny podane w Sklepie Internetowym OMBRA.PL są ważne tylko w ofercie internetowej (nie obowiązują w sklepach stacjonarnych) i nie podlegają dodatkowym rabatom, które mogą w danym czasie obowiązywać w sklepach stacjonarnych.
 7. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego i Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.
 8. Wszystkie nazwy towarów oferowanych do sprzedaży przez Sklep Internetowy OMBRA.PL są używane w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów Ustawy Prawo własności przemysłowej.
 9. Niniejszy Regulamin obowiązuje od 1 czerwca 2018.
 10. Sklep Internetowy OMBRA.PL zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany niniejszych Warunków i Zasad sprzedaży obowiązują od daty opublikowania ich na stronie http://www.ombra.pl
 11. Sądem właściwym dla rozpatrywania ewentualnych sporów mogących powstać na tle wykonywania postanowień niniejszego Regulaminu jest sąd właściwy miejscowo i rzeczowo dla siedziby firmy OMBRA-Danuta Molak

Kontakt


  [recaptcha]

  Główna 51e, Jazgarzew, 05-502 Piaseczno
  Poniedziałek 9:00 - 18:30 Wtorek 9:00 - 18:30 Środa 9:00 - 18:30 Czwartek 9:00 - 18:30 Piątek 9:00 - 18:30 Sobota 10:00 - 12:30

  Nasze produkty dostępne są również na portalu rolety dzień-noc